Mohi i Ded GjoLulit

Misteri i vrasjes dhe dëshmi prej bashkkohësve të Dedës

lexoje

Çashtja e Paskajores

Vështirsia e përfshimjes së paskajores gege në normën e sotëme.

lexoje

Joskajoret - Foljet e Paeptueshme te Gjuhes Shqipe

Trajtim i ri i pjesores, paskajores, mohores, percjellores, dhe pesudo-paskajores.

lexoje

Botime ne rrjete

Disertacione, studime, dhe artikuj ne lidhje me gjuhen, gjuhsine, kritiken, retoriken, doket, ligjin, e te tjera - prej autoresh shqiptare dhe te huaj.

lexoje